Bestuurlijke vrijwilligers

In opdracht van provincie Overijssel hebben wij recentelijk, in een samenwerking met diverse andere organisaties, het bestuurlijke vrijwilligerswerk onder jongeren in kaart mogen brengen.

Doel van het project

Met dit projecten willen wij meer bewustwording creëren binnen verenigingen voor de waarde van bestuurlijk vrijwilligerswerk. Uiteindelijk zal dat leiden tot het feit dat de verenigingen het bestuurlijk vrijwilligerswerk beter gaan faciliteren en stimuleren. Op die manier creëer je een sterkere verenigingssamenleving waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen competenties een steentje kan bijdragen.

Aansluiting op onze missie & visie

Het project ‘bestuurlijke vrijwilligers’ sluit perfect aan op onze missie. De missie van FC Noaber is het bevorderen van de ontwikkeling en groei van jongeren door hen te begeleiden en op te leiden binnen verschillende organisaties.

Door bewustwording te creëeren binnen verenigingen over de competenties van jongeren, en de mogelijke aansluiting op het bestuurlijk vrijwilligerswerk, zullen verenigingen dit type vrijwilligerswerk meer gaan faciliteren en stimuleren. Met als resultaat dat jongeren een kans krijgen binnen bestuurlijk vrijwilligerswerk, waarin zij vervolgens zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Wat ons betreft een win-win situatie dus.

Aansluitende projecten in jouw gemeente of provincie?

Wij gaan ook graag voor jullie aan de slag. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Contact opnemen