Omgaan met weerstand Met RJ opleidingen leer je omgaan met weerstand

Jongeren van FC Noaber komen helaas in het vrijwilligerswerk veel in aanraking met agressie. Dit kan zowel fysiek als verbaal zijn. Dit is in Nederland op alle gebieden een trend.

Om de jongeren houvast mee te geven zal bij aanvang van de training eenieder gevraagd worden naar zijn/haar ervaringen op het gebied van agressie. Tevens wordt het noodzakelijke achterliggende stuk wettelijke kaders meegenomen, hieruit zal blijken dat men meer bevoegdheden heeft dan nu bekend.

Inhoud maatwerk programma:

  • Vormen van agressie. Herkennen van agressie door jongeren.
  • Pro-actief signaleren¬† en handelen. Niet laten gebeuren, maar op eerder moment handelen.
  • Communicatie in relatie tot gedrag. Bruikbare tools voor de jongeren in communicatie.
  • Zelfbewustheid van houding en gedrag. Congruentie tussen wat de jongeren zegt en uitstraalt.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel van 2 uur.

Bij het succesvol afsluiten van de cursus krijgen cursisten een digitaal certificaat van deelname.