Project: bestuurlijke vrijwilligers 14 december 2021

Wij als FC Noaber willen de buitenwereld wat meer gaan vertellen over waar wij ons allemaal mee bezig houden. Wij beginnen met een aantal losstaande projecten naast onze Noaberdeal.

Project: bestuurlijk vrijwilligerswerk

FC Noaber is in samenwerking met Deventer Doet, SportService Zwolle, Stimuland en Anne Marie advies, training en mediation met een project bezig omtrent het bestuurlijk vrijwilligerswerk. Dit project is een opdracht van de Provincie Overijssel.

Met deze pilot gaan boven genoemde namen verschillende competenties van bestuurlijke vrijwilligers in kaart brengen. Hierbij worden alle meewerkende organisaties bewust gemaakt van deze competenties en vaardigheden. Het doel wat wij voor ogen hebben zal zijn dat onderwijsinstellingen en werkgevers meer oog zullen hebben voor de waarde van het bestuurlijk vrijwilligerswerk. Hierdoor zullen zij dit meer kunnen gaan faciliteren en stimuleren en zo zal je een sterkere verenigingssamenleving creëren waarbij iedereen zijn eigen steentje kan bij dragen met zijn competenties en vaardigheden.

Deze pilot komt voort uit een klein project, waarbij naar voren kwam dat bestuurlijk vrijwilligerswerk bijdraagt aan het verwerven van competenties. FC Noaber gaat met de jongeren in gesprek om door te vragen op hun bestuurlijk vrijwilligerswerk en de daarbij behorende vaardigheden en competenties. Hierna wordt er ook een koppeling gemaakt naar werkgevers en onderwijsinstellingen zodat ook zij hier meer bewust van worden. Ons doel is ook het creëren van waardering voor het bestuurlijk vrijwilligerswerk.