Mede mogelijk door Twents Carmel College

Het Twents Carmel College is een school voor voortgezet onderwijs in Twente. Met zes locaties in drie plaatsen bieden ze aan ruim vijfduizend leerlingen onderwijs. Dit gebeurt op verschillende niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium.

www.twentscarmelcollege.nl