Mede mogelijk door Gemeente Borne

Borne is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt ruim 23.000 inwoners en werkt samen met de Regio Twente.

www.borne.nl