FC Noaber in samenwerking met Saxion

Hoe gaan verenigingen met jeugdvrijwilligers om?

 samenwerking met het Saxion in Enschede hebben vier HRM-studenten – Nadal Homan, Marlein Kuipers, Tjerk de Vries en Myrthe Bergboer – het aantrekkelijk werkgeverschap van vier voetbalverenigingen in Twente onderzocht (Sparta, Vogido, NEO en Quick). De hoofdvraag “Hoe kunnen de verenigingen ervoor zorgen dat ze een zo goed mogelijke werkgever zijn voor jeugdvrijwilligers tussen 12 en 30 jaar?” stond in het onderzoek centraal, en zij zijn hierdoor tot mooie inzichten gekomen waar wij als FC Noaber en de verenigingen mee aan de slag kunnen… De adviezen zijn voor de verenigingen waar de jongeren vrijwilligerswerk doen. FC Noaber kan hierop aansturen. Hieronder kunt u de eindadviezen lezen.

In

Advies 1:

Wensen en behoeften beter in kaart brengen. Verenigingen kunnen de wensen en behoeften van de jongeren beter in kaart brengen. Ze worden regelmatig ergens geplaatst waar ze nodig zijn en niet waar ze zelf echt voor kunnen kiezen. Dit kan d.m.v. een POP (persoonlijk ontwikkelplan). Dit bevat 3 stappen: Stap 1: Waar ben ik wel en niet goed in? Stap 2: Wat wil je in de toekomst bereiken? Stap 3: Maak er een SMART-doel van.

Advies 2

Het werven van jeugdvrijwilligers Verenigingen moeten meer naar buiten treden met de vraag naar vrijwilligers. Er is namelijk een groot tekort aan vrijwilligers, maar de verenigingen werven heel weinig. Ze kunnen dit doen door zichzelf zichtbaar te maken op sociale media en huidige vrijwilligers te betrekken in de posts en hashtags uit de streek te gebruiken.

Advies 3

Het waarderen van jeugdvrijwilligers Verenigingen moeten de jeugdvrijwilligers meer gaan waarderen. Er wordt namelijk niet erg veel gedaan behalve de vergoedingen en trainingen vanuit FC Noaber. Persoonlijke erkenning, complimenten en positieve feedback geven, publieke erkenning geven, betrokkenheid tonen en waarderingsbijeenkomsten organiseren zijn dingen waar de verenigingen echt meer uit kunnen halen. Hierdoor zullen de jeugdvrijwilligers het gevoel krijgen dat ze er echt toe doen voor de verenigingen.

Wij als organisatie mochten de opdrachtgever zijn voor deze studenten, en zij hebben hierdoor het HR Lab (project van Saxion HRM): ‘Toekomstgericht HR-beleid’, mogen afronden met een mooie 7 als eindresultaat. Wij kunnen met deze resultaten onze trainingen aanpassen en in gesprek gaan met de verschillende verenigingen, om zo te zorgen dat ze allemaal een goede werkgever zijn voor jeugdvrijwilligers!