Opkomende jeugdvrijwilligers in Overijssel

Jeugdvrijwilligerswerk is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen in Nederland en heeft zich ontwikkeld tot een beweging die niet alleen jongeren de kans biedt om zichzelf te ontwikkelen, maar ook de samenleving als geheel versterkt. Wij bij FC Noaber zien dit als een positieve beweging en wij zijn er trots op dat wij hier een steentje aan bij kunnen dragen. Ik zelf (20 jaar) doe nu in totaal twee jaar aan vrijwilligerswerk en merk dat ik onbewust heel veel nieuwe mensen leer kennen en nieuwe vaardigheden aan het ontwikkelen ben.

Groeiende betrokkenheid van jongeren

De betrokkenheid van jongeren bij vrijwilligerswerk is in Nederland toegenomen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 24 jaar in 2018 vrijwilligerswerk gedaan. Dit percentage is sindsdien blijven stijgen. [Bron: SCP, 2018]

Hoewel er in sommige gevallen een toename van vrijwilligerswerk onder jongeren kan zijn, is het belangrijk op te merken dat dit niet overal het geval is en dat het niveau van betrokkenheid van jongeren bij vrijwilligerswerk nog steeds kan variëren. Het blijft een belangrijk doel om jongeren te inspireren en kansen te bieden om zich in te zetten voor hun gemeenschap en de wereld als geheel.

Jeugdvrijwilligers maken een impact

Jongeren in Nederland nemen actief deel aan vrijwilligersactiviteiten die variëren van sportverenigingen ondersteunen tot het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving. Wij als jongeren voelen ons hierdoor verantwoordelijker en hebben het gevoel dat we een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Het belangrijkste is dat jeugdvrijwilligerswerk ons jongeren de kans biedt om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals leiderschap, samenwerking en verantwoordelijkheid.

De opkomst van jeugdvrijwilligerswerk heeft voordelen voor de samenleving. Het versterkt de gemeenschap door ons actief te betrekken bij de oplossing van lokale problemen en het geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid en verbondenheid. Jeugdvrijwilligers dragen bij aan een inclusievere samenleving door te werken aan sociale rechtvaardigheid en het verminderen van maatschappelijke ongelijkheid. Bij FC Noaber krijgen jongeren de kans om via trainingen zichzelf persoonlijk te ontwikkelen met behulp van vaardigheidstrainingen, verschillende cursussen, beroepskeuze testen en EHBO-cursussen. Zo ontwikkelen we onszelf met het vrijwilligerswerk wat we doen en komen we erachter waar onze interesses liggen.

Ondersteuning door organisaties en verenigingen

Verschillende jeugdvrijwilligersorganisaties in het oosten van het land spelen een cruciale rol bij het bevorderen van deze beweging. Ze bieden trainingen, begeleiding en kansen voor jongeren om zich in te zetten voor diverse maatschappelijke kwesties.

Jeugdvrijwilligerswerk is een groeiende kracht in Nederland die de betrokkenheid van jongeren bij hun gemeenschap bevordert en de samenleving als geheel versterkt. Met de steun van organisaties en de inzet van jongeren zelf, blijft deze beweging floreren en bijdragen aan een inclusievere en rechtvaardigere samenleving.